Så här fungerar ditt medlemskap i Nitkabeln:

Nitkabeln har avyttrat nätet till Utsikt. Medlemskap i Nitkabeln ger från och med den 15 december 2016 medlemmarna tillgång till ett analogt bas-utbud och Digital-TV
 

Anslutningen till Stadsnätet medför att alla tjänster som finns i stadsnätet blir tillgängliga. Alla tjänster, internet, TV och telefoni finns beskrivna på Utsikts hemsida, https://utsikt.stadsnatsfabriken.se/serviceguide/ och det är den enskilda fastighetsägaren som avgör vilka eventuella extra tjänster man önskar.

Observera att det oftast är betydligt förmånligare att köpa en internetförbindelse via stadsnätet än via tex Telia och en ADSL-lösning. Vanligtvis får man 10 ggr snabbare nät för samma pris om man byter från ADSL till fiber för Internet. I samband med överlåtelsen av nätet har Utsikt förbundit sig att erbjuda uppgradering av nätet så att hastigheter på upp till 1000 Mbit/s kan beställas.