Flytt/ägarbyte

Om alla fakturor betalas i tid blir den nya ägaren automatiskt medlem i föreningen. Vi hittar det nya namnet via publicerade ägarbyten i tidningen eller via betalningen på nästa faktura. Om man vill kan man lägga en lapp i brevlådan hos kassören och meddela nytt namn (ange adress och nytt namn).

Om fakturan inte betalas i tid kommer fastigheten att uteslutas ur föreningen och kopplas bort från nätet. Om den nya ägaren därefter önskar påkoppling kommer det innebära extra kostnader (som den nya ägaren antagligen kommer att kräva att gamla ägaren betalar).

Skulle ägarbytet ske väldigt nära förfallodatum på fakturan får ni själva göra upp med nya ägaren hur kostnaden ska fördelas mellan er. Föreningens faktura ska dock alltid betalas i sin helhet och i tid annars kopplas fastigheten bort från nätet.

Utträde ur föreningen

Meddela att du önskar utträde till föreningens ordförande eller kassör. Ansökan om utträde ska ske senast på förfallodagen om ny faktura har delats ut. Föreningen har löpande utgifter till bl.a. Telenor så det är viktigt att vi i god tid får veta om du önskar utträde. Observera att all tv-signal via fiberboxen kommer att sluta fungera när utträdet har beviljats. Önskar man bli medlem igen se avsnittet "inträde i föreningen". Vid flyttning se avsnittet "Flytt"

Inträde i föreningen

Meddela till föreningens ordförande att du önskar bli medlem i föreningen. Styrelsen kommer därefter besluta storleken på inträdesavgiften (beror bl.a. på om fastigheten tidigare har varit fullvärdig medlem eller ej) och diskutera hur en påkoppling kan gå till.

Bättre TV-bild

Varje fastighets TV-nät får sin signal via fiberboxens uttag för TV (vanlig TV-kabel (koaxial)). Normalt ska denna signal vara så perfekt som det är möjligt för en analog signal. Efter utgången på boxen förekommer det ofta en eller flera delare (split) för att leda signalen till olika delar av huset. Varje delare och uttag medför en förlust av signalstyrka, s.k. dämpning. Den signal som når TVn får varken vara för stark eller för svag. Egna antennförstärkare kan alltså försämra bilden. Oftast är kvaliteten tillräckligt bra men den kan aldrig bli lika bra som en digital signal.

Bredband

Det ingår inget bredband i föreningens medlemsavgift. Varje medlem får själv teckna ett avtal med önskad operatör i stadsnätet (se Utsikts hemsida).

IP-TV 

Den signal som man får via föreningen använder sig inte av tekniken IP-TV, utan liknar ett vanligt kabel-TV-nät (fast den går via fiber).

IP-telefon

Tjänsten IP-telefoni kan beställas från valfri operatör i stadsnätet (se Utsikts hemsida) och innebär nästan alltid minskade kostnader för din telefoni.

Felanmälan

Felanmälan görs direkt till respektive operatör. Canal Digital om det gäller TV. Bredband till din operatör (Bahnhof, Tele2, etc.)

Kanalutbud TV 

Det analoga programutbudet är lika i hela Sverige och är inget vi kan påverka. Önskas fler kanaler kan man individuellt beställa detta direkt från Telenor.