Om föreningen

Föreningen Nitkabeln är en ekonomisk förening för de s.k. KB-villorna på Kvinnebyvägen och Ektunavägen. Föreningens syfte är att verka för infrastruktur för bl.a. bredband och TV. Föreningen uppgraderade under 2010 ett befintligt koaxialnät till ett fibernät. Under 2015 överläts fibernätet till Utsikt bredband som nu driver och förvaltar nätet

Medlemskap i föreningen ger tillgång till ett analogt basutbud från Telenor (OBS! ej IP-TV) samt digital-TV via en kabelbox som tillhandahålls av Telenor. Övriga tjänster som t.ex. bredband, IP-telefoni m.m. tecknas direkt med respektive operatör (se Utsikts hemsida).

Föreningens årsmöte hålls normalt i februari då en ny styrelse väljs. Har man synpunkter eller förslag kan man lämpligen lämna in dessa då. Har man frågor kan man vända sig direkt till någon i styrelsen.

Medlemsavgiften faktureras årsvis i maj. Medlemsavgiften ger dig tillgång till 17 analoga TV-kanaler och 26 Digitala TV-kanaler.

Föreningen Nitkabeln har en styrelse som  består av:

Anders Junehammar (ordf) ([email protected])

Magnus Calmervik

Gunilla Liman

Daniel Heinefeldt

Andreas Gunnarsson

Lars-Åke Ingmarsson

Valberedning:Jan Karlsson